Chtěl bych zdůraznit práci a pozornost, která mi byla věnována, týkající se všeho o školení, vysvětlování a vzdělávání na platformě SALESmanago. Úplné informace poskytované prostřednictvím týmu podpory jsou jako přidaná hodnota pro přijímání správných rozhodnutí a pokračování v tomto projektu. Chci také poděkovat za laskavost, blízkost a profesionální práci. A ještě jedna skvělá věc, máme podporu ve španělštině, tento bod je velmi důležitý pro posílení španělského trhu.